Kemeralle lisäbudjetista reilut 8 miljoonaa euroa

Lisärahoitus perustuu vuonna 2015 käyttämättä jääneeseen määrärahaan ja pienpuun energiatuen vuodelta 2014 siirtyneeseen määrärahaan.

Valtion toisessa lisätalousarviossa esitetään kemeraan 8,4 miljoonaan lisäystä. Lisärahoitus perustuu vuonna 2015 käyttämättä jääneeseen määrärahaan ja pienpuun energiatuen vuodelta 2014 siirtyneeseen määrärahaan, jota ei käytetty myöskään vuonna 2015.

Lisäyksen jälkeen määräraha olisi kaikkiaan noin 64 miljoonaa euroa.

”Rahaa taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon tulee olemaan käytettävissä lähes puolitoistakertainen määrä aikaisempiin vuosiin nähden. Siksi rahoitushakemuksensa ennen hakusulkua jättäneiden kannattaa toteuttaa työt suunnitellusti jo tänä vuonna”, hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta toteaa.

METSÄLEHTI