Kunnille ja järjestöille tarjolla Helmi-rahaa luonnonhoitotöihin

Avustusta saa muun muassa soiden ennallistamiseen, metsäisten elinympäristöjen hoitoon sekä perinneympäristöjen kunnostamiseen.

Helmi-ohjelman erityisavustukset elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin on pantu hakuun. Tavoitteena on tukea kuntien ja järjestöjen hankkeita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat elinympäristöjen tilaa.

Avustusta myönnetään muun muassa soiden ennallistamiseen, metsäisten elinympäristöjen hoitoon sekä perinneympäristöjen kunnostamiseen.

Avustusta voivat hakea kuntien lisäksi yhdistykset, säätiöt sekä yhteisten vesialueiden osakaskunnat. Kuntien kohteilla avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Järjestöjen hankkeissa hakijoiden tulee saada maanomistajan kirjallinen suostumus ja sitoutuminen kunnostetun kohteen säilyttämiseen.

Avustus on harkinnanvarainen, ja sitä myönnetään enintään 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. Avustuksen myöntää Uudenmaan ely-keskus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto