Kysely: Monimuotoisuuden turvaaminen lisähakkuita suositumpaa

WWF:n kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat monimuotoisuuden turvaamiseen myönteisesti.

Suomalaiset suhtautuvat metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen varsin myönteisesti, ympäristöjärjestö WWF:n kysely kertoo. Kyselyyn vastanneista peräti 89 prosenttia koki luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tärkeämpänä kuin hakkuiden lisäämisen. Metsänomistajista 72 prosenttia oli tällä kannalla.

WWF muistuttaa, että Sipilän hallitusohjelmassa tavoitellaan metsien hakkuiden lisäystä neljänneksellä. Samalla luonnonsuojelun rahoitusta on leikattu reippaasti. WWF onkin vedonnut yhdessä esimerkiksi MTK ja Metsäteollisuus ry:n kanssa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiseen, jotta Etelä-Suomen monimuotoisuusohjelma Metson rahoitus saataisiin palautettua tavoitetasolle.

”Jos hakkuita aiotaan lisätä, tulee samalla panostaa huomattavasti haittojen ehkäisyyn. Suojelualueverkosto erityisesti Etelä-Suomessa on aivan riittämätön turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta”, WWF:n metsäasiantuntija Annukka Valkeapää toteaa.

METSÄLEHTI