Lontoossa juhlittiin Kuntarahoituksen vihreää bondia

Kuntien ympäristöinvestointeihin korvamerkitty joukkolaina on listattu Lontoon pörssiin.

Suomen ensimmäinen vihreä bondi, kuntien ympäristöinvestointeihin korvamerkitty joukkolaina laskettiin liikkeeseen syyskuun lopussa. Laina herätti kiinnostusta jo ennakkoon ja se ylimerkittiin nopeasti.

Bondin arvellaan lisäävän ympäristöystävällisiä investointeja, sillä vihreä raha on muuta rahoitusta edullisempaa.

”Suomalainen kuntasektori on nopeasti havahtumassa siihen, että ympäristöinvestointeja on lisättävä ja suunnitelluissa hankkeissa huomioitava laaja-alaisemmin niiden ilmastovaikutukset. Jotta tämä muutos löisi nopeammin läpi kuntakentässä, tarjoamme edelläkävijähankkeille edullisempaa rahoitusta”, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio kertoo.

Vihreää rahoitusta voidaan myöntää muuan muassa uusiutuvan energian, luonnonsuojelun ja kestävän rakentamisen investointeihin. Kestävän rakentamisen kohteet ovat tyypillisesti koulurakennuksia. Yksi näistä on Kuhmoisiin rakennettava Tuupalan puukoulu, joka on myös bondin referenssikohde.

”Tuupalan uusi puukoulu on valtakunnallinen pilottihanke, josta odotetaan tulevan myös kansainvälinen referenssikohde. Täysin puurakenteinen koulurakennus on energiatehokas, ja sen kaukolämmitys perustuu bioenergiaan. Kuhmo on muutenkin biotalouden todellinen menestystarina: uusiutuvan primäärienergian käyttöaste on kaupungissa lähes 70 prosenttia, mikä on maailmanlaajuisesti aivan huipputasoa”, kertoo Kuhmon kaupunginjohtaja Eila Valtanen.

Vihreä bondi on listattu Lontoon pörssiin. Lontoon pörssi järjesti viime tiistaina – bondin arvopäivänä – sen kunniaksi avausseremonian, jossa mukana oli laaja suomalaisedustus. Muun muassa Eila Valtanen pääisi esittelemään puukoulua pörssiväelle.

METSÄLEHTI