Luke selvittää konstit puuntuotannon lisäykseen

Tavoitteena on tunnistaa kannattavimmat, kustannustehokkaimmat ja ympäristömyönteisimmät keinot lisätä metsien kasvua erilaisilla kasvupaikoilla maan eri osissa, tutkimusprofessori Jari Hynynen Lukesta kertoo.

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää, miten talousmetsien kasvua ja puuntuotantoa voidaan lisätä kestävästi ja kannattavasti. Metsä 150 –hankkeessa tavoitteena on löytää erilaisille kasvupaikoille, puulajeille ja alueille nykyistä pitemmälle räätälöityjä kasvumalleja. Työssä hyödynnetään Luken kenttäkokeiden ja uusimpien tutkimusten tuloksia.

Lisäksi haetaan keinoja kasvupaikan tuotoskyvyn parantamiseen ja nopeakasvuisten puulajien – haavan ja pajun – hyödyntämismahdollisuuksia.

”Metsät ovat erilaisia Suomen eri osissa sekä rakenteeltaan että kasvuolosuhteiltaan. Luken tavoitteena on tunnistaa kannattavimmat, kustannustehokkaimmat ja ympäristömyönteisimmät keinot lisätä metsien kasvua erilaisilla kasvupaikoilla maan eri osissa”, tutkimusprofessori Jari Hynynen Lukesta kertoo.

Hanke toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

METSÄLEHTI