Luke: Vienti vetää, hakkuut kasvavat

Hakkuita kasvattavat puun tuonnin väheneminen sekä sahatavaran, sellun ja kartongin tuotannon kasvu.

Suomen metsäteollistuotteiden markkinanäkymien odotetaan paranevan kuluvana vuonna. Selkeintä kasvu on kartongin, sellun ja sahatavaran viennissä, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteesta.

Kotimaan markkinahakkuiden Luke arvioi viime vuoden notkahduksen jälkeen kasvavan tänä vuonna pari prosenttia 55,4 miljoonaan kuutiometriin. Kotimaan hakkuita kasvattavat puun tuonnin väheneminen sekä sahatavaran, sellun ja kartongin tuotannon kasvu. Metsähakkeen käyttö nousee 1–2 prosenttia viime vuodesta.

Raakapuun kantohinnat jäävät ennusteen mukaan lähelle viime vuoden tasoa.

METSÄLEHTI