Lukeen uusi tutkimusprofessori, tutkimuksen painopisteinä hakkuiden kaasunvaihto

Viisivuotiskausi alkaa elokuun alussa.

Filosofian tohtori  Janne Rinne on nimitetty Aine- ja energiavirrat tuotantoekoysteemeissä -tutkimusprofessorin tehtäviin Luonnonvarakeskukseen (Luke). Rinteen viisivuotiskausi alkaa elokuun alussa. Hän työskentelee Biotalous ja ympäristöt -yksikössä.

Rinteen tutkimustyö tulee koskemaan ihmisen toiminnan ilmastovaikutuksiin maankäytön kautta. Tutkimuksen painopistealueita ovat muun muassa tuotantometsien dynaamisten vaiheiden, esimerkiksi aukkohakkuiden ja varhaistaimikoiden kaasunvaihdon tutkiminen. Näihin vaiheisiin liittyy suuria muutoksia hiilivarastoissa, kasvihuonekaasujen vaihdossa, sekä muiden ilmastollisesti relevanttien kaasujen päästöissä. Lisäksi tutkitaan maatalousmaiden kaasunvaihtoa.

Aiemmin Rinne on työskennellyt Lukessa johtavana tutkijana  ja Analysis and Experimentation on Ecosystems (AnaEE) -tutkimusinfrastruktuurin Suomen osaston tieteellisenä johtajana. Aihealueinaan hänellä on ollut ilmakehän ja ekosysteemien välinen kaasujen vaihto.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto