Luonnonperintösäätiölle yhdeksän hehtaarin suojelulahja Lapin lehtoalueelta

Kuusimaan metsän lahjoitti säätiön pitkäaikainen tukija.

Luonnonperintösäätiö on saanut suojeluun noin yhdeksän hehtaarin metsän Tornion kunnan Ylä-Vojakkalan kylän takamailta. Kuusimaan metsä saatiin lahjaksi säätiön pitkäaikaiselta tukijalta.

”Luonnonperintösäätiön pohjoiset alueet sijoittuvat suurimmaksi osaksi Ylä-Lappiin, joten Kuusimaan sijainti etelälounaisessa osassa maakuntaa tarkoittaa säätiölle uutta aluevaltausta”, kertoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Anneli Jussila.

”Kuusimaa kuuluu niin sanottuun Lapin lehtokolmioon eli Lounais-Lapin erityisen rehevään alueeseen. Näitä lehto- ja lettokeskuksia on Lapissa vain kaksi ja niiden suojeluarvo on korkea.”

Kuusimaan metsän lähellä sijaitsee lintutorni ja sen pohjoisrajaa kulkee vaelluspolku. Idän puolella Kuusimaa liittyy suoraan noin neljänsadan hehtaarin laajuiseen Vaarajänkkä-Rovajänkkä -Natura-alueeseen, joka on korpien ja lettojen muodostama arvokas suojeltu kokonaisuus.

Kuusimaan rauhoittaminen on merkittävä lisä alueen suojelulle, sillä alueeseen kuuluu ennestään lähinnä suota ja vain 30 hehtaaria boreaalista luonnonmetsää sekä kuusi hehtaaria lehtoa.

Vuonna 1995 perustettu Luonnonperintösäätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat