Männyn siemenviljelysten rajat siirtyivät pohjoiseen

Uusien käyttöalueiden määrittämisessä on otettu huomioon ilmastonmuutoksesta johtuva kasvuolosuhteiden paraneminen.

Mäntyä voi Luonnonvarakeskuksen mukaan uudistaa siemenviljelyllä kymmeniä kilometrejä pohjoisempana kuin tähän mennessä on suositeltu.

Männyn siemenviljelysten uusien käyttöalueiden määrittämisessä on otettu huomioon ilmastonmuutoksesta johtuva kasvuolosuhteiden paraneminen.

Siemenviljelysten käyttöalueiden rajat siirtyvät Etelä- ja Keski-Suomessa noin 50 kilometriä pohjoisemmaksi. Pohjois-Suomessa siirtymät ovat hieman pidempiä.

Uudet rajat on määritelty Luonnonvarakeskuksen ja Ruotsin Skogforskin laatimien mallien pohjalta.

Männyn siemenviljelysten uusien käyttöalueiden rajat löytyvät täältä.

METSÄLEHTI