Mäntysahoilla saattaa tulla seisokkeja

Mänty- ja kuusisahatavaran markkinat kehittyvät aivan eri tahtiin. Mäntysahoilla voidaan nähdä seisokkeja, yksityisten sahojen järjestö Suomen Sahat arvioi.

Suomen sahatavaraviennin lähiajan näkymät ovat männyn osalta heikot, mutta kuusella Kiinan-viennin ansiosta paremmat, yksityisten sahojen järjestö Suomen Sahat arvioi.

Algerian ja Egyptin osuus mäntyviennistä on lähes 40 prosenttia. Egyptissä on rajoitettu tuontia, koska valuuttavarannot ovat huvenneet asehankintoihin ja maan perusrakenteiden kehittämiseen. Algerian talous kärsii öljyn hinnan romahduksesta.

Lisäksi vientiosuuksia on menetetty Venäjälle, joka on saanut etua ruplan heikentymisestä.

Suomen Sahat ennakoi, että mäntymarkkinan heikkous ja sivutuotteiden ylitarjonta johtavat tuotannonrajoituksiin.

Kuusisahatavaran tilanne on kohtuullisen hyvä. Kiinasta on lyhyessä ajassa tullut kuusisahatavaran suurin vientimaa. Vienti kasvoi syyskuun loppuun mennessä 70 prosenttia edellisvuodesta.

Järjestön mukaan sahojen tukinostotarpeet ovat pääosin normaalit, mutta varannot vaihtelevat yrityksittäin ja mahdolliset tuotannonrajoitukset vähentävät mäntytukin kysyntää.

Sulan alkutalven vuoksi talvileimikoiden korjuu Etelä- ja Keski-Suomessa siirtyy eteenpäin. Kesäleimikoille on tasaista tarvetta.

METSÄLEHTI