Matkailuyrittäjät kiinnostuneita metsien virkistyskäytön kaupallistamisesta

Suomeen on perustettu yhdeksän METSO-hyvinvointipolkua, jotka kulkevat monimuotoisessa metsämaastossa.

Suomen metsäkeskus ja Tapio ovat kehittäneet hyvinvointipolun konseptin. Sen avulla matkailuyrittäjä tai metsänomistaja voi rakentaa metsään luontopolun, joka tarjoaa kävijöilleen virkistystä ja mahdollisuuden tutustua monimuotoiseen luontoon. Polun varrelle suunnitellaan erilaisia toimintarasteja, esimerkiksi puun halaamista.

Hyvinvointipolku on osa matkailuyrittäjän palvelutarjontaa, ja sen markkinoinnista ja huoltamisesta vastaa kukin yrittäjä itse. Polkuja on perustettu tähän mennessä jo yhdeksän kappaletta. Tämän vuoden aikana tehdään suunnitelmat vielä kolmelletoista uudelle kohteelle.

”Metsien aineettomat hyödyt tunnistetaan Suomen luontomatkailun vetovoimana yhä paremmin. Nykypäivänä matkailija tarvitsee helpon tavan päästäkseen metsään, siksi ryhdyimme tuotteistamaan metsäluontoa matkailijaa kiinnostavaksi elämykseksi”, kertoo Tapion metsäasiantuntija Airi Matila.

Hyvinvointipolut ovat osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toiminta-ohjelma METSOa, jossa yksityiset maanomistajat voivat suojella vapaaehtoisesti metsiensä monimuotoisuutta. Matkailijoille tehdyt reitit kulkevat vähintään yhden METSO-kohteen tai muun mielenkiintoisen luonnonkohteen kautta.

METSÄLEHTI