Mellanskog korotti kuitupuun hintaa jo neljättä kertaa tänä vuonna

Havukuitupuulle tuli 35 kruunun korotus.

Keski-Ruotsin metsänomistajien yhtiö Mellanskog kertoi osavuotiskatsauksessaan lokakuussa yhtiön liiketuloksen parantuneen edellisvuodesta yli 40 prosenttia. Yhtiön liikevaihto kohosi alkuvuoden aikana 11 prosenttia 3,2 miljardiin kruunuun.

Hyvän tuloksensa turvin Mellanskog ilmoitti jälleen kohottavansa kuitupuun hintaa. Korotus oli lajissaan jo neljäs tänä vuonna. Samalla yhtiö ilmoitti rakentavansa uuden puuterminaalin, joka mahdollistaa entistä suurempien kuitupuumäärien käsittelyn.

Havukuitupuun hintaa korotettiin 35 kruunulla. Korotuksen jälkeen uusi tienvarsihinta on 385 kruunua kuutiometrille. Energiapuun uusi perushinta on 260 kruunua. Ruotsissa puun tilavuus ilmoitetaan kuorettomina kuutiometreinä, joten Suomen hintoihin verrattaessa hintoja pitää alentaa reilu kymmenen prosenttia.

EU:n toimet huolestuttavat

Mellanskogin menestys perustuu metsäteollisuusyritysten lisääntyneeseen kuitupuun kysyntään, jota Venäjän puuntuonnin loppuminen on lisännyt. Yhtiö ei itse jalosta kuitupuuta. Myös energiapuun kysyntä on lisääntymässä.

Tuloksestaan raportoinut Mellanskog ilmaisi huolensa EU:n lisääntyneestä kiinnostuksesta Ruotsin metsätalouteen. Hallituksen vaihtumisen ennakoidaan tuovan toivoa paremmasta, totesi toimitusjohtaja Fredrik Munter lehdistötiedotteessaan.

Asiasta uutisoi ensiksi taloussanomalehti ATL.