Metsä Groupilta tukea luontohankkeille – seuraava haku käynnistyy ensi keväänä

Hakemusten perusteella luonto koetaan tärkeäksi, yhtiöstä kerrotaan.

Metsä Groupin luonto-ohjelmassa on päätetty rahoittaa tänä vuonna kymmentä eri luontohanketta yhteensä 250 000 eurolla. Iso osa tuettavista hankkeista keskittyy vesistöjen ennallistamiseen ja kunnostamiseen, lisäksi muun muassa kunnostetaan rantaniittyjä, siirretään vaelluskaloja ja hoidetaan pölyttäjiä.

Kaikkiaan rahoitusta haki 30 eri hanketta. Haku päättyi toukokuun lopussa.

”Hakemusten perusteella luonto koetaan tärkeäksi, ja suomalaiset haluavat aktivoitua ja tehdä yhteistyötä erilaisissa luontoamme turvaavissa hankkeissa”, sanoo Metsä Groupin johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta.

Metsä Group perusti luonto-ohjelman viime syksynä. Ohjelma kestää kymmenen vuotta, ja sen puitteissa tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia, alueellisesti vaikuttavia kehityshankkeita. Hankkeet eivät liity Metsä Groupin talousmetsissä tekemään palvelutoimintaan. Metsätalouden ekologista kestävyyttä kehitetään omassa ohjelmassaan.

”Metsäyhtiönä meidän tulee tunnistaa oman toimintamme kehityskohteet metsätalouden ympäristökysymyksissä. Tämän lisäksi haluamme merkittävänä toimijana edistää toimintakulttuuria, jossa syntyy uusia ideoita, toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä maamme luonnon hyväksi myös talousmetsien ulkopuolella”, Lehesvirta toteaa.

Luonto-ohjelmaan valitaan hankkeita vuosittain. Seuraavat valinnat tehdään kesällä 2023, hakuaika alkaa ensi vuoden helmikuussa ja päättyy toukokuun lopussa. Hankkeita arvioitaessa Metsä Group tekee yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Sitran, Itä-Suomen yliopiston ja MTK:n kanssa.

Luonto Luonto

Kuvat