Metsä Groupin suomalaissahat siirretään osaksi yhtiön selluteollisuutta

Siirron arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Metsäyhtiö Metsä Groupin suomalaissahat siirretään osaksi konsernin selluteollisuutta, eli Metsä Fibreä. Siirto koskee Vilppulan, Lappeenrannan, Rengon, Merikarvian, Kyrön ja Eskolan sahoja. Siirron arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Sahat ovat kuuluneet aiemmin Metsä Groupin puutuoteteollisuuteen, eli Metsä Woodiin. Uuden järjestelyn avulla saadaan vähennettyä kuljetuskustannuksia ja hyödynnettyä puuraaka-ainetta tehokkaammin. Yhdistäminen ei vaikuta liikevaihtoon tai työntekijöiden määrään.

Metsä Wood toimii jatkossa Metsä Fibren sahatavaran myyntikanavana.

METSÄLEHTI