Metsähakkeen alamäki jatkuu

Hakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa laski kolme prosenttia viime vuonna.

Puupolttoaineiden käyttö laski lämpö- ja voimalaitoksissa viime vuonna 18,3 miljoonaan kuutioon. Luonnonvarakeskuksen mukaan se on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Merkittävin laitosten käyttämä polttoaine oli metsähake, jonka käyttö putosi kolme prosenttia 7,3 miljoonaan kuutioon. Hakkeen käyttö väheni myös vuonna 2014. Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö ylsi kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin.

Yli puolet eli 3,9 miljoonaa kuutiometriä laitosten kuluttamasta metsähakkeesta valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta. Seuraavaksi eniten, 2,4 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin hakkuutähteitä.

”Kantoja metsähakkeen raaka-aineena kului 0,8 miljoonaa kuutiometriä”, kertoo tutkija Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta.

Kansallisessa metsäohjelmassa metsähakkeen käyttötavoite vuodelle 2015 oli 10–12 miljoonaa, joten tavoitteesta jäätiin selvästi. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa käyttötavoite vuodelle 2020 on 13,5 miljoonaa kuutiota.

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa myös edellisvuotista vähemmän. Käyttö laski prosentilla 10,1 miljoonaan kuutioon. Eniten poltettiin kuorta, jonka osuus sivutuotepuusta oli liki 70 prosenttia.

METSÄLEHTI