Metsähallitukseen ja taimituotantoon ratkaisu kilpailukykysopimuksesta

Metsähallituksessa työajan pidennyksestä sovitaan ensisijaisesti tulos- ja kehityskeskusteluissa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Metsäalan Asiantuntijat (Meto) on päässyt sopuun uudesta työehtosopimuksesta Metsähallituksen ja taimituotannon sopimusaloilla. Uusi, kilpailukykysopimuksen mukainen sopimus tulee voimaan ensi helmikuussa ja päättyy tammikuussa 2018.

Metsähallituksessa työajan pidennyksestä sovitaan ensisijaisesti esimiesten ja työntekijöiden välisissä tulos- ja kehityskeskusteluissa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Menettelytavoista sopivat työnantaja ja pääluottamusmies.

Myös taimituotannossa työajan pidennyksestä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti.

Meto muistuttaa, että mikäli kilpailukykysopimusta ei synny, sopimus raukeaa.

METSÄLEHTI