Metsähallitus kouluttaa väkeään kulttuuriperinnön suojeluun

Kyseessä on seuraava vaihe Metsähallituksen jättiurakassa. Vuodenvaihteessa saatiin valmiiksi valtion monikäyttömetsien kulttuuriperinnön inventointi.

Metsähallituksen uusi metsätalousyhtiö ryhtyy kouluttamaan toimihenkilöitään ottamaan kulttuuriperintökohteet huomioon metsätaloudessa.

Kyseessä on seuraava vaihe Metsähallituksen jättiurakassa. Vuodenvaihteessa saatiin valmiiksi valtion monikäyttömetsien kulttuuriperinnön inventointi.

Jo inventoinnin aikana koulutettiin toimihenkilöitä suojaamaan kulttuuriperintökohteita. Useimmilta kohteilta on poistettiin puusto, jonka juuristo vaurioitti rakenteita. Puuston poistamisella oli kuitenkin paikoin sellaisia seurauksia, joita ohjetta laadittaessa ei ole huomioitu. Muun muassa valoisuuden lisääntyminen saa rehevillä kasvupaikoilla vesakon kasvamaan entistä enemmän.

Kulttuuriperintökohteissa on kokeiltu erilaisia merkintätapoja, kuten sovitun väristen kuitunauhojen käyttö. Korjuun yhteydessä Etelä-Suomessa on yleisesti käytetty pitkään kantoon sahattuja puita, jolloin kohteet erottuvat vuosikymmeniä ympäristöstä ja ovat siksi paikannettavissa. Metsätyökoneiden kuljettajat havaitsevat tällöin kohteen paremmin, eivätkä vahingoita arvokkaita kulttuuriperintökohteita.

METSÄLEHTI