Metsäkeskus: Männyn kasvatusta voisi lisätä tuhansilla hehtaareilla vuosittain

Kuusta istutetaan edelleen liian karuille kasvupaikoille, Suomen metsäkeskus kertoo.

Mänty kestää pääpuulajeista parhaiten kasvukauden aikaista kuivuutta ja ravinteiden niukkuutta, mutta hirville männyntaimet maistuvat kuusta paremmin. (Kuva: Suomen metsäkeskus)
Mänty kestää pääpuulajeista parhaiten kasvukauden aikaista kuivuutta ja ravinteiden niukkuutta, mutta hirville männyntaimet maistuvat kuusta paremmin. (Kuva: Suomen metsäkeskus)

Metsäkeskuksen mukaan männyn kasvatusalaa voitaisiin lisätä vuosittain nykyisestä ainakin 6 000 hehtaarilla. Vastaavasti kuusen istutusta tulisi vähentää.

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella kuusta istutetaan vuosittain noin 3 000 hehtaarin verran liian karuille paikoille. Kuusta istutetaan liian karuille paikoille esimerkiksi hirvituhojen riskin takia.

Lisäksi maalajiltaan karkeat, ravinteisuudeltaan tuoreen kankaan metsiköt tulisi uudistaa männylle. Metsänkäyttöilmoitusten mukaan mäntyä olisi mahdollista viljellä tällaisilla kasvupaikoilla noin 3 000 hehtaaria nykyistä enemmän vuosittain.

”Aiempina vuosikymmeninä kyseiselle kasvupaikalle sopi myös kuusi, mutta ilmastonmuutoksen vuoksi kuusi on nyt näillä kasvupaikoilla aiempaa alttiimpi kuivuudelle ja esimerkiksi hyönteistuhoille”, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Kuusta viljellään vuosittain eniten koko maassa, noin 50 000 hehtaarilla. Mäntyä viljellään noin 40 000 hehtaarilla ja rauduskoivua yli 3 000 hehtaarilla.

”Kuusen suosion kasvu metsän uudistamisessa on hiipunut ja männyn suosio on mahdollisesti kasvamassa”, arvioi metsänhoidon asiantuntija Nuutti Kiljunen Metsäkeskuksesta.

Kommentit (5)

  1. Valtion elukoiden hyysääminen on aloitettu ennen ilmastonmuutosta. Hyysääminen vain petopolitiikassa pahenee, eikä järjen ääntä kuuntele kukaan.
    Siksi kuusen istuttelua on jatkettu näihin päiviin.

  2. Kuusen viljely lahon saastuttamien kuusikoiden hakkuun jäljille on mielestäni vielä isompi ongelma kuin kuusten tökkiminen huonolle puolukkatyypille. Marjastan ja sienestän Sipoon, Porvoon ja Vihdin maisemissa ja em. ongelma on todella paha ja paheneva nykyisillä, rajusti kasvavilla hirvieläinten kannoilla. Nelikymmenvuotias kuusikko voi oila läpilaho. Kasvukauden nopea piteneminen hyödyttää lahottasieniäkin. Tämä asia on jäänyt liian vähälle huomiolle; metsiä lihakarjan navettanaan pitävät riistahallinnon ukot ja metsästäjät eivät tätä hyvällä käsitä. Ei minulla ole oppia tilanteen korjaamiseen, olisiko lehdellä aikaa vierailla tutkijoiden (esim. Jarkko Hantula ja/tai Tuula Piri) maastossa. Maannousemaa kestävää kuusiainestakin rakennellaan, voi olla pitkässä purjeessa. Em. tutkijat oasaavat kerto tästäkin.

  3. Ongelmaa on todellakin, mutta mikäpäs on/olisi ollut metsänomistajan vaihto-ehto? On uudistamisvelvoite.
    Vaiko antaa sitten heinittyä ja odotella mahon metsäpohjan uusia tuotosennätyksiä?

  4. Männynhavu on hirvien pääasiallinen talviravinto. Kun ”hirven ruokaa” on viimevuosikymmeninä vähemmän kannettu metsään, ovat aiemmin istutetut männyntaimikot ja taimien kuori olleet nyt entistä ankaramman syönnin kohteena. Kuitenkin tämä on jätetty hirvikannan tavoitetiheyksissä huomioimatta. Siksi kuusen kennotaimien kysyntä voi jatkua edelleen hyvänä. Tästä kehityksestä on tulevaisuudessa odotettavissa kuusikoissa monenlaisia luonnontuhoja, jotka pohjimmiltaan johtuvat meillä harjoitetusta hirvipolitiikasta

  5. Kuusen hyyssääminen on aloitettu meidän metsänomistajien toimesta ilmastomuutoksen aikana. Tuhoriski on ollut tiedossa. Omituista on, että kuusen viljely lisääntyi kohtuuttomasti juuri samaan aikaan, kun kuusen hinta ylitti pysyvästi männyn hinnan. Tuolloin hirvikantaa oli pienennetty voimakkaasti jo kymmenen vuoden ajan, käyrä oli voimakkaasti laskeva. Emme me metsänomistajat voi laittaa omia virhearvioitamme aina toisten syyksi, emme edes hirven. Suomen puulajeista mäntyä on 65%, kuusta 25%. Kaikki nuo männyt ovat tai ovat olleet joskus taimena, useimmat niistä nykyistä paljon suuremman hirvikannan aikana. Jos hirvi olisi maalailun kaltainen uhka männylle eikö osuudet olisi vuosikymmenien aikana pitänyt kääntyä toisin päin?