Metsäkeskus selvitti kemerakäytäntöjään

Ns. hakusulun aikana saapuneet taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen kemerahakemukset hylätään. Sen sijaan suometsänhoidon- ja metsätiehankkeet sekä ympäristötukihakemukset käsitellään normaalisti.

Metsäkeskus on selventänyt menettelytapojaan kemerahakemusten käsittelyssä. Ns. hakusulun aikana (7.5.-31.12.2016) saapuneet taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen hakemukset hylätään. Sen sijaan ennen hakusulun alkua (7.5.) saapuneet hakemukset käsitellään normaalisti ja rahoitus on mahdollista. Samoin ennen sulun alkua saapuneisiin hakemuksiin liittyvät toteutusilmoitukset käsitellään normaalisti.

Hakusulku perustuu maa- ja metsätalousministeriön päätökseen keskeyttää kemeratukien myöntäminen taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja terveyslannoitukseen. Ministeriö päätti keskeytyksestä toukokuun alussa.

Tavalliseen tapaan käsitellään suometsänhoidon- ja metsätiehankkeet sekä ympäristötukihakemukset.

Kaikkien työlajien toteutusilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä taimikon varhaishoidon, nuoren metsänhoidon ja juurikäävän torjunnan toteutusilmoituksia on jonossa 8 500 kappaletta, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Metsänuudistamisen toteutusilmoituksia päästään todennäköisesti tallentamaan vasta syksyllä.

Syksyllä kemera-asioiden hoito helpottuu, kun toteutusilmoituksen voi jättää sähköisesti Metsään.fi-palvelussa. Verkossa tehtyjen ilmoitusten käsittely on nopeampaa, joten myös tuen maksaminen nopeutuu, Metsäkeskuksesta luvataan. Kesän töiden toteutusilmoitusten teko kannattaakin jättää syksyyn.

Paperisten ilmoitusten käsittely vie kauemmin hakemusruuhkan takia.

METSÄLEHTI