Metsäkoneala sopuun kilpailukykysopimuksesta

Työaikaa pidennetään kolmesta pekkaspäivästä luopumalla.

Koneyrittäjät ja Puuliitto ovat päässeet sopuun uudesta, kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta. Sopimus alkaa ensi vuoden helmikuussa ja päättyy tammikuun lopussa 2018.

Metsäkonealalla työaikaa pidennetään vähentämällä kolme pekkaspäivää. Puutavaraterminaaleissa pidennys toteutetaan tosin ensisijaisesti paikallisesti sopien.

Puuliiton hallitus käsittelee neuvottelutuloksen vielä myöhemmin tänään, samoin Koneyrittäjien hallitus.

Metsäkonealan työehtosopimuksen piirissä on noin 5 500 työntekijää. Sopimus kattaa puunkorjuussa, koneellisissa metsänhoitotöissä, metsähakkeen tuotannossa ja metsäteollisuuden tehtaiden terminaaleissa työskentelevät työntekijät.

METSÄLEHTI