Metsäteiden parannuksiin apua laserkeilauksella

Metsäteiden kuntoa selvitettiin autoon ja droneen kiinnitetyllä laserkeilaimella.

Suomen metsäkeskus, Tieto ja Geotrim ovat kartoittaneet metsäteitä uudella laserkeilausmenetelmällä, jolla teiden kunnosta kunnosta saadaan nykyistä tarkempaa tietoa. Tämä tehostaa perusparannustöiden suunnittelua ja kunnostusten toteutusta.

”Metsäteiden kunto on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina puuhuollon turvaamisen näkökulmasta. Pilottikokeilumme tulokset ovat erittäin lupaavia, ja saimme käyttökelpoista aineistoa muun muassa metsäteiden kunnon tarkistamiseen ja parannustöitä varten”, kertoo projektipäällikkö Jussi Pasanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäteiden kuntoa selvitettiin laserkeilauksella, jossa laserkeilain kiinnitettiin autoon ja kauko-ohjattavaan drone-lennokkiin. Pilotti toteutettiin viidellä metsätiellä Lapuan ja Kauhavan alueella viime keväänä.

Metsäteiltä kerätystä keilaus- ja kuvausaineistosta erottuvat hyvin esimerkiksi syvät ajourat ja muut tienkäytöstä aiheutuneet vauriot kuten kuopat ja painaumat sekä roudan kohottamat kivet.

Aineiston ja paikkatieto-ohjelmien avulla voidaan mitata esimerkiksi tien sorastusleveyttä ja selvittää, onko metsätien kääntöpaikka riittävän leveä puunkuljetusautoille.

Laserkeilausmenetelmällä kerättyä aineistoa ja kuvatietoa metsäteistä voidaan käyttää jatkossa moniin tarkoituksiin. Aineistosta erottuvat metsätien ongelmakohdat ja niiden tarkka sijainti, mikä helpottaa tien perusparannustöiden suunnittelua ja käytännön toteutusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.