Metsäteollisuuden vienti niiasi kesäkuussa

Sahatavaran vienti vahvistui viisi prosenttia vientihintojen laskusta huolimatta.

Metsäteollisuuden tuotteiden vienti väheni kuusi prosenttia kesäkuussa, kertovat Tullin tilastot.

Paperin ja pahvin vienti laski kahdeksan prosenttia. Laskua tuli vientimäärissä seitsemän prosenttia ja vientihinnoissa prosentin verran.

Sahatavaran vienti vahvistui viisi prosenttia vientihintojen laskusta huolimatta, mutta vanerin vienti aleni prosentin.

Paperimassan vientihinnat laskivat 13 prosenttia, mutta vientimäärät nousivat neljä prosenttia. Massan viennin arvo väheni yhdeksän prosenttia kesäkuussa viime vuodesta.

METSÄLEHTI