Metsäteollisuus: Kehysriihessä vahvistettava kilpailukykyä

Metsäteollisuus vaatii EU:n päästökaupan aiheuttamien kustannusten korvaamista sekä metsien monimuotoisuusohjelma Metson vahvistamista.

Metsäteollisuus ry on esittänyt omat vaatimuksensa hallituksen ensi viikon kehysriihelle, jossa linjataan tulevien vuosien taloudenpitoa. Etujärjestön mukaan hallituksen tulee keskittyä parantamaan teollisuuden kilpailukykyä eikä murentaa sitä ylimääräisillä kustannuksilla tai veronkorotuksilla.

Metsäteollisuus vaatii EU:n päästökaupan aiheuttamien kustannusten korvaamista sekä metsien monimuotoisuusohjelma Metson jatkamista sekä sen rahoituksen vahvistamista.

”Puu on saatava metsistä liikkeelle ja tuotteet asiakkaille. Hallituksen on taattava raakapuun terminaaliverkoston toisen vaiheen rahoitus. Lisäksi rataveron poistoa on jatkettava ja väylämaksut poistettava. Yksityisteille on turvattava riittävä rahoitus”, toteaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

METSÄLEHTI