Metsäteollisuus ry: Vanhojen metsien kartoitukseen ja suojeluun riittävä rahoitus

Määritystyötä ei etujärjestön mielestä voi jättää metsänomistajien tai puunostajien kontolle.

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoitukseen ja suojeluun on varattava riittävä rahoitus, Metsäteollisuus ry patistaa hallitusta kehysriihineuvotteluihin.

EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti EU:n jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät tulee suojella. Kyseisiä metsiä koskevia kriteereitä valmistellaan parhaillaan ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön johdolla.

” Metsäteollisuus pitää luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelua tärkeänä. Arjen metsätalouden kannalta on merkittävää, että päätettävät kriteerit ovat tarkkarajaiset ja yksiselitteiset, jotta ne eivät johda jatkuviin tulkintaristiriitoihin”, toteaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

Kriteeristön valmistuttua tarvitaan julkisen tahon toteuttama kartoitus maastossa. Puuta ostavaa teollisuutta ja yksittäistä metsänomistajaa ei etijärjestön mielestä voi jättää tekemään kriteerit täyttävien metsien määritystyötä puukaupan yhteydessä.

” Kartoitustyö on aloitettava pikaisesti, jotta voidaan varmistaa metsäkatoasetuksen ja uusiutuvan energian direktiiviin mutkaton toimeenpano”, Lehtomäki vaatii.

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojeluun on Metsäteollisuus ry:n mukaan varattava riittävä rahoitus usealle vuodelle, ja valtion on varmistettava sen saatavuus paitsi yksityisille metsänomistajille myös muille metsänomistajaryhmille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto