Monimuotoisuutta pohdittu joukolla pyöreässä pöydässä

Mukana on ollut lähes kolmekymmentä tahoa metsänomistajista, metsä- ja ympäristöjärjestöistä, teollisuudesta, tutkimuksesta ja hallinnosta.

Metsien monimuotoisuuden turvaamiseen on keväästä asti etsitty keinoja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) johtamassa keskustelufoorumissa. Mukana on ollut lähes kolmekymmentä tahoa metsänomistajista, metsä- ja ympäristöjärjestöistä, teollisuudesta, tutkimuksesta ja hallinnosta.

Merkittävistä tahoista loistaa poissaolollaan vain Greenpeace, joka kutsusta huolimatta ei metsävastaavansa Matti Liimataisen mukaan ”osallistu keskusteluihin, joilla ei ole tavoitteita eikä toimivaltaa päättää konkreettisista suojelutoimista”. Järjestö on juuri aloittamassa omaa Suojellaan metsät -kampanjaa.

Yhteisen keskustelun lisäksi pyöreän pöydän tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja sekä metsien suojeluun että metsätalouden kestävyyteen. Tapaamisissa on käsitelty muun muassa lahopuun lisäämistä sekä Monimetsä-hanketta, jossa etsitään ratkaisuja talousmetsän luonnonhoidon pullonkauloihin.

METSÄLEHTI

Luonto Luonto