MTK ei innostu uusista liituriohjeista

Uudet ohjeet kasvattaisivat lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajauksia jopa kymmenkertaisiksi nykyisistä, MTK arvioi.

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ohjeita liito-oravan huomioinnista metsien käsittelyssä on päivitetty. MTK ei kuitenkaan kannata uusien ohjeiden voimaantuloa, vaan ehdottaa, että metsien käsittelyä jatkettaisiin vanhojen ohjeiden perusteella. Toistaiseksi toimitaan vanhojen ohjeiden mukaan.

Aiemman ohjeen mukaan oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämiskielto tarkoitti puuston säästämistä 10–15 metrin säteellä pesäpuusta. Uusissa ohjeissa ei ole metrirajoja, mutta ohjeessa todetaan, että hakkuita ei tule kohdistaa pienialaisille 0,1-0,3 hehtaarin alueille. Tämä tarkoittaisi suurimmillaan rajausten laajentumista kymmenkertaiseksi, MTK arvioi.

Ympäristöministeriö on suunnitellut myös lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamisista luopumista. Asiaa selvitellään parhaillaan, mutta mikäli rajauksista ei kuitenkaan luovuta, uusista ohjeista puuttuu aiemmassa ohjeessa ollut 30 päivän aikaraja rajauspäätökselle, MTK huomauttaa.

Ympäristöministeriön mukaan viime vuonna tehtiin 512 rajauspäätöstä metsänkäyttöilmoitusten perusteella. Yli puolessa tapauksista ely-keskus ei todennut edelleen käytössä olevaa lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, joten hakkuita ei rajoitettu.

METSÄLEHTI