MTK: Metsänhoitoa on tehostettava

Puunkäytön kasvu edellyttää teiden kunnostusta mutta myös metsänhoidon tehostamista.

Hallitusohjelmassa sekä alueellisissa metsäohjelmissa luvattu reipas puunkäytön kasvu on mahdollista saavuttaa, jos puun osto-, korjuu- ja kuljetusketju metsästä tehtaalle tehostuvat, MTK arvioi. Tätä voidaan tukea muun muassa tieverkon kunnostusta edistämällä, mutta myös metsänhoidon tehostaminen on tarpeen – järjestön mukaan esille on nostettu esimerkiksi taimikonhoitotarpeet.

Alueellisissa metsäohjelmissa korostetaan myös metsien ympäristöhyötyjä. Hakkuiden kasvaessa talousmetsien luonnonhoidolla on suuri merkitys.

”Metsien käyttöä voidaan lisätä kestävyyttä vaarantamatta. Käytön kasvaessa alueellisissa ohjelmissa on olennaista huomioida luonnonhoito kiinteästi osaksi puunkorjuuta ja metsänhoitoa”, MTK:n asiantuntija Lea Jylhä toteaa.

METSÄLEHTI