Niinistö vahvisti kemeran, metsätuholain ja metsähallituslain

Presidentti Sauli Niinistö on tänään vahvistanut uuden metsähallituslain sekä kemeralain ja metsätuholain muutokset.

Presidentti Sauli Niinistö on tänään vahvistanut kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli kemeralain ja metsätuholain muutokset.

Juurikäävän torjuntaa ei enää jatkossa rahoiteta kemeratuella. Metsätalouden terveyslannoitushankkeiden rahoitus puolestaan rajoitetaan koskemaan vain ojitettujen suometsien tuhkalannoitusta ja boorinpuutoksen torjumista.

Metsätuholaki määrää juurikäävän torjunnan jatkossa metsän hakkaajan velvollisuudeksi, joka koskee kivennäis- ja turvemaalla toukokuun alun ja marraskuun lopun välillä suoritettavia kasvatus- ja uudistushakkuita.

Metsän hakkaajalla tarkoitetaan maanomistajaa tai silloin, kun hakkuuoikeus on luovutettu, hakkuuoikeuden haltijaa.

Niinistö vahvisti myös kiistellyn metsähallituslain. Metsähallituksen talousmetsien yhtiöittämistä vastustanut luontoväki oli vedonnut presidenttiin, jotta tämä jättäisi lain vahvistamatta.

METSÄLEHTI