Onko taas metsäsotien aika?

Metso-rahoituksen leikkaaminen oli luontojärjestöjen mukaan virhe, joka nyt kärjistää metsäkiistoja.

Edellinen metsäsotien kausi päättyi suunnilleen samaan aikaan, kun Stora Enson Kemijärven sellutehdas suljettiin. Nyt Kemijärvelle puuhataan uutta tehdasta ja myös metsäkiistat ovat taas kärjistymässä.

Uusilla metsäriidoilla ja Kemijärven vielä oraalla olevilla suunnitelmilla ei ole suoraa yhteyttä, mutta välillisesti ne liittyvät toisiinsa. Kaavailtu biojalostamo on osa metsätalouden uutta nousua ja hakkuiden merkittävää lisäämistä talousmetsissä. Samaan aikaan hallitus leikkasi Metso-ohjelman rahoja roimasti.

Metsäkiistojen uusi aika alkoi Oulunjärven Ärjänsaaresta. UPM:n pienipiirteiset hakkuut synnyttivät odottamattoman kahakan, johon ympäristöjärjestöt mobilisoivat väkeään. Ylä-Lapissakin päädyttiin taas toran tielle, kun Muddusjärven poromiehet marssivat tai marssitettiin parrasvaloihin. Myös Orivedellä sekä kunnan että UPM:n mailta löytyi palanen hakkuiden uhkaamaa erämetsää.

Oma lukunsa metsäkärhämien uudelle alulle oli Metsähallituslain uudistamisesta käyty pitkä ja sekava taistelu.

Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkavan mukaan luontoväellä on aito huoli metsälajien edelleen jatkuvasta uhanalaistumisesta. Metsäkiistojen kärjistymisen syyt ovat istuvan hallituksen valintojen seurausta.

”Hallitusohjelmassa lisättiin hakkuutavoitteita voimakkaasti. Samalla Metso-rahoja leikattiin 40 prosenttiin. Tämä on johtanut sen laatuiseen epätasapainoon, että maltillisemmatkin ympäristöjärjestöt radikalisoituvat”, Sulkava sanoo.

Lue lisää huomenna torstaina limestyvästä Metsälehdestä.

METSÄLEHTI