Onnistuuko uhanalaisten kääpien siirtoistutus, Luonnonvarakeskus selvittää

Kääpiä istutetaan metsään vietäviin pölleihin, joiden kehitystä seurataan usean vuoden ajan.

Luonnonvarakeskus tutkii seitsemän uhanalaisen kääpälajien kasvatusmahdollisuuksia laboratoriossa ja metsässä. Tarkoitus on muun muassa selvittää, pitääkö luonnossa mäntykeloissa esiintyvät lajit kasvattaa kelopölleissä, kuusen lajit kuusipölleissä, haavan lajit haapapölleissä ja raidan laji raitapölleissä tai elävissä raidoissa, vai riittääkö kasvualustaksi koivupölli, josta kukin sienilaji voisi sopivissa metsäkohteissa levitä itselleen tyypillisimpään isäntälahopuuhunsa.

Tutkimusta varten tammi-helmikuussa kaadetaan yhteensä satakunta kasvatuspölliä (mukana mäntyä, kuusta, koivua, raitaa, haapaa, mäntykeloa sekä hitaasti kasvanutta mäntyä ja kuusta). Sienten siirrostuksen jälkeen pöllit viedään eri puolille Suomea metsäkohteisiin, jossa niiden menestymistä seurataan usean vuode ajan.

Tutkimuksessa mukana olevat kääpälajit ovat: kalkkikääpä (Antrodia crassa, männyn laji), erakkokääpä (A. infirma, männyn laji), pursukääpä (Amylocystis lapponica, kuusen laji), välkkyludekääpä (Skeletocutis stellae, kuusen laji), keltakerroskääpä (Perenniporia tenuis, haavan laji), haaparaspi (Radulodon erikssonii, haavan laji) ja raidantuoksukääpä (Haploporus odorus, raidan laji).

Hanke totetutetaan yhdessä Metsäkeskuksen luontopalveluiden ja metsäyhtiöiden kanssa vuosina 2022–2025. Tutkimusta rahoittavat Stiftelsen Skogsskällskapet (Ruotsi), Stora Enso (Ruotsi), UPM Kymmene (Suomi), Maj ja Tor Nesslingin säätiö (Suomi) sekä Luonnonvarakeskus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Suo

Kuvat