”Puun käytön edellytyksiä vahvistettava”

Kotimaisen puun käytön lisääminen edellyttää Metsäteollisuus ry:n metsäjohtajan Tomi Salon mukaan voimakkaita kehitystoimia.

Kotimaisen puun käytön edellytyksiä on vahvistettava, jotta jalostavan teollisuuden kysyntä voidaan tyydyttää myös jatkossa, linjaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo. Hänen mukaansa metsäteollisuuden investointien tuomien puunkäytön kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen kotimaan puumarkkinoilla edellyttää voimakkaita kehitystoimia.

”Kaikki puun markkinoille tuloa ja metsien omistusrakennetta edistävät toimenpiteet verotuksesta kaavoitukseen tulee suunnitella koko toimialaa tukevalta kannalta”, Salo sanoo.

Hän tähdentää myös metsäsektorin toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä. Esimerkiksi tukipolitiikkojen karsiminen, entistä markkinalähtöisempien toimintamallien käyttöönotto, kuljetusväylien kunnossapito ja EU:n biotaloutta edistäviin linjauksiin vaikuttaminen ovat hänen mukaansa koko alan yhteisiä asioita.

Digitalisaation Salo näkee mahdollisuutena tehostaa toimintaa ja parantaa palveluiden laatua.

”Mitä vähemmän teollisuudelta esimerkiksi palaa rahaa puiden etsimiseen, sitä enemmän sitä jää niiden ostamiseen. Poistamalla ennakkoluulottomasti kaikki esteet kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselta varmistetaan metsänomistajille maksimaalinen ja kilpailtu palvelutarjonta. Oleellista on saada aikaan reilun kilpailun markkinat, joilla kilpaillaan palveluiden sisällöllä eikä tiedon omistuksella.”

METSÄLEHTI