Puun poltto näkyy suurten kaupunkien ilman hiukkaspitoisuuksissa

Oslossa puun poltosta peräisin olevien hiukkasten osuus on jopa 60 prosenttia ilman pienhiukkaspitoisuuksista.

Puun pienpoltto heikentää ilmanlaatua kaupungeissa. Laajan pohjoismaisen yhteistutkimuksen mukaan tällä on vaikutusta niin ilman pienhiukkaspitoisuuksiin kuin väestön terveyteen.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten puun pienpoltto vaikuttaa ilmanlaatuun Helsingissä, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Uumajassa. Puun poltosta peräisin olevien pienhiukkasten osuus pitoisuuksista oli selvästi suurin Oslossa, jopa 60 prosenttia kaupungin keskeisillä alueilla. Muualla osuus jäi pienemmäksi – Uumajassa korkeimmillaan 22 prosenttia, Kööpenhaminassa 20 prosenttia ja Helsingissä 15 prosenttia.

Puuta poltettiin eri tavoin eri kaupungeissa. Oslossa puun poltto on yleistä myös kaupungin keskustassa, ja puuta käytetään myös suurempien asuinrakennusten lämmittämiseen. Uumajassa puuta poltetaan sekä kaupungin keskustassa että sen ulkopuolella.

”Helsingissä ja Kööpenhaminassa puun poltto on yleisintä esikaupunkialueilla, pientalojen lämmityksessä”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jaakko Kukkonen.

Jos kaikki päästöt lasketaan

Kun kaikki päästöt otettiin huomioon, pienhiukkasten pitoisuudet olivat korkeimmat Kööpenhaminassa ja pienimmät Uumajassa.

”Kööpenhaminan korkeammat pienhiukkasarvot johtuvat pääosin siitä, että kaupunki sijaitsee lähempänä Keski- ja Itä-Euroopan huomattavia päästöalueita, osittain myös kaupungin muista päästölähteistä”, Kukkonen toteaa.

Pienpoltto on suurin kotimainen pienhiukkasten lähde. Aiemmissa Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja THL:n tutkimuksissa on havaittu, että puun pienpoltto aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 200 ennenaikaista kuolemaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut