Puuta paloi taas ennätysmäärä energiaksi

Suurin syy kasvuun oli metsäteollisuuden jäteliemien käytön lisääntyminen. Metsähakkeen kulutus kääntyi kasvuun.

Puupolttoaineita kulutettiin viime vuonna jälleen ennätysmäärä, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Suurin syy kasvuun oli metsäteollisuuden jäteliemien käytön lisääntyminen. Sen sijaan kiinteitä puupolttoaineita käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa saman verran kuin edellisvuonna. Myös puun pienkäyttö pysyi ennallaan.

Puupolttoaineet olivat viime vuonna Suomen merkittävin energialähde ja kattoivat energian kokonaiskulutuksesta 27 prosenttia.

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita kaikkiaan 20 miljoonaa kiintokuutiometriä. Määrä oli sama kuin vuotta aikaisemmin ja edelleen kaikkien aikojen suurin.

”Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuun energiakäyttö supistui edellisvuodesta kolme prosenttia 11 miljoonaan kuutiometriin”, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Energiantuotantoon menneestä sivutuotepuusta kaksi kolmasosaa oli kuorta.

Metsähakkeen kulutus lisääntyi vuodesta 2017 kolme prosenttia 7,4 miljoonaan kuutiometriin.

” Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähakkeen käyttö kasvoi neljä vuotta jatkuneen laskukauden jälkeen neljä prosenttia 4,7 miljoonaan kuutiometriin. Lämmöntuotannossa käyttö lisääntyi prosentin 2,7 miljoonaan kuutiometriin”, Ylitalo toteaa.

Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin. Toistaiseksi eniten, eli 8,7 miljoonaa kuutiometriä, metsähaketta on käytetty vuonna 2013.

Pienpuuta metsähakkeen raaka-aineena kului 3,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2017. Hakkuutähteiden käyttö sen sijaan lisääntyi viidenneksellä 2,7 miljoonaan kuutiometriin.

Kannoista tehtyä metsähaketta poltettiin yli kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin, eli 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Järeän runkopuun poltto lisääntyi kuudenneksen 0,4 miljoonaan kuutiometriin.

Kiinteiden puupolttoaineiden lämpö- ja voimalaitoskäyttö oli suurinta Keski-Suomen maakunnan alueella. Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta poltettiin eniten Etelä-Karjalassa ja metsähaketta Uudellamaalla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut