Rahaa tarjolla riistatalouden edistämiseen ja lintuvesien kunnostukseen

Tänä vuonna maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa erityisesti riistanhoitoyhdistysten yhdistymisiä.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksia riistatalouden edistämiseen. Tänä vuonna rahoitetaan erityisesti riistanhoitoyhdistysten yhdistymisiä sekä arvokkaiden lintuvesien kunnostuksen ja hoidon hankkeita.

Riistanhoitoyhdistysten yhdistymisavustuksia voivat hakea tänä vuonna toimintansa aloittaneet uudet yhdistyneet riistanhoitoyhdistykset ja yhdistymispäätöksen tekevät yhdistykset. Avustuksia voidaan myöntää sekä uuden yhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseen että uuden yhdistyksen toiminnanohjauksen vahvistamiseen.

Avustuksia voidaan myöntää myös esimerkiksi eri riistalajien hoitosuunnitelmien toteuttamiseen, taantuneiden vesilintukantojen seurantamenetelmien kehittämiseen ja metsästyksen eettisyyttä tukeviin hankkeisiin.

Avustusten tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat