Raportti: Suomen linnut vähenevät

Uhanalaisten lajien listalla on jo puolet Suomen pesimälinnuista.

BirdLife Suomen tänään julkaiseman raportin mukaan Suomen uhanalaisten lintulajien määrä kasvaa ja linnusto köyhtyy useissa elinympäristöissä.

Lajien uhanalaisuudesta kertovalla Suomen punaisella listalla olevien lintulajien lukumäärä on kasvanut vuosituhannen vaihteen 72 lajista 121 lajiin, mikä on puolet Suomen pesimälinnuista.

Raportin mukaan tärkeimmät lintujen uhanalaistumiseen johtaneet tekijät ovat vesistöjen tilan heikkeneminen, maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos.

”Nopeasti toteutettavissa olevia toimenpiteitä, joilla hidastetaan lintujen vähenemistä, ovat laajamittainen lintuvesien hoito ja kunnostus, luonto- ja ympäristötoimien vahvistaminen maataloudessa sekä varttunutta metsää tarvitsevien lajien elinympäristöjen parempi huomioiminen metsätaloudessa”, raportissa todetaan.

”Suomessa on tehty tällä hallituskaudella tärkeitä uhanalaisia lintulajeja hyödyttäviä päätöksiä, kuten taantuneiden vesi- ja kosteikkolintujen elinolosuhteiden parantamiseen tähtäävien Helmi- ja Sotka-hankkeiden käynnistäminen. Toimenpiteet peltolintujen ja metsien paikkalintujen vähenemisen pysäyttämiseksi ovat vielä tekemättä”, toteaa BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

BirdLifen julkaisemaan Linnuston tila Suomessa -raporttiin on koottu viime vuosien seuranta- ja tutkimustieto linnuston muutoksista ja muutosten syistä. Raportissa esitellään myös tärkeimmät toimenpiteet, joilla linnuston väheneminen voidaan pysäyttää eri elinympäristöissä.

Raportti on laadittu yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Raportti on avoimesti saatavilla BirdLifen verkkosivuilta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat