Rehevöityminen haitannut sorsien pesintää

Sinisorsan pesimäkanta kasvoi, haapanan ja lapasorsan heikkeni.

Sorsien pesimäkantojen kehitys oli kaksijakoista. Riistasorsista esimerkiksi sinisorsan ja tavin kannat kasvoivat runsaat 10 prosenttia edellisvuodesta, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) kerrotaan.

”Tavallista leudompi viime talvi selittänee talvikuolleisuuden pienenemisen kautta nyt havaittua parimäärän kasvua”, tutkija Jukka Rintala Lukesta toteaa.

Toisaalta useat lajit ovat vaikeuksissa. Esimerkiksi vaarantuneeksi luokitellun haapanan kanta heikkeni 4 prosenttia, lapasorsan sekä erittäin uhanalaisen heinätavin neljänneksen ja niin ikään erittäin uhanalaisen punasotkan peräti 67 prosenttia. Sen sijaan koskeloista isokoskelon kanta koheni 15 prosenttia.

”Useiden vesilintulajien taantumisen taustalla on ainakin vesistöjen pitkään jatkunut rehevöityminen, mikä heikentää vesilintujen ravinnonhankintamahdollisuuksia. Liika rehevöityminen johtaa vesilintujen ravintona käyttämien kasvien ja pohjaeläinten vähenemiseen”, akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta kertoo.

METSÄLEHTI