Rupilisko huomioon metsätöitä suunnittelemalla

Erittäin uhanalaisen rupiliskon suojelua voidaan tehostaa hakkuita ja ojien kaivuuta rajoittamalla, Ville Vuorion tuoreessa väitöskirjassa todetaan.

Erittäin uhanalaisen rupiliskon suojelua voidaan tehostaa hakkuita ja ojien kaivuuta rajoittamalla, Ville Vuorion tuoreessa väitöskirjassa todetaan. Rupiliskoa esiintyy Suomessa vain Ahvenanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Väitöskirjan mukaan rupiliskon lisääntymislampien kuivuminen ja lampien rantametsien hakkuut ovat merkittäviä uhkia lajille. Hyviä suojelukeinoja ovatkin uusien lampien kaivaminen ja hakkuiden suunnittelu niin, etteivät ne haittaa liskojen liikkumista lampien välillä.

Myös ojitukset vaikuttavat rupiliskoon. Liskon munia ja toukkia syövät kalat pääsevät ojia myöten lampiin, jolloin lisääntyminen estyy ja lammen rupiliskopopulaatio tuhoutuu.

Vuorion väitöskirja kuuluu metsäekologian alaan. Se tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa ensi viikon perjantaina.

METSÄLEHTI