Savonlinnan Tiheäsaaren luonnonsuojelualue laajenee

Suojelualueen pinta-ala kasvaa yli sadan hehtaarin.

Tornator Oyj ja Etelä-Savon ely-keskus ovat sopineet Savonlinnan Tiheäsaaren luonnonsuojelualueen laajentamisesta noin 80 hehtaarilla. Luonnonsuojelualueen laajennus kuuluu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Metsoon.

Aiemmin perustettu Tiheäsaaren luonnonsuojelualue on käsittänyt vain valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman alueet sekä osan saaren ranta-alueesta. Nyt suojeltava alue laajentaa luonnonsuojelualueen kattamaan yhtenäisesti saaren pohjois- ja itäosan.

Suojelualueen pinta-ala on laajennuksen jälkeen 105 hehtaaria ja kattaa noin puolet Tiheäsaaren pinta-alasta.

Tiheäsaaren luonnonsuojelualue on osa laajempaa Hevonniemen suojelukokonaisuutta. Alue on suurelta osin rakentamaton ja luonteeltaan erämainen. Hevonniemellä on Etelä-Savon mittakaavassa poikkeuksellisen hieno lehtokeskittymä, ja alueella esiintyy runsaasti vaateliasta ja uhanalaista lajistoa.

Myös saimaannorppa viihtyy rauhallisilla rannoilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat