Sinisestä biotaloudesta valmistellaan uutta kasvualaa

Vesiluonnonvarojen kestävä käyttö on osa hallituksen kärkihankkeita.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmaa. Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan liiketoimintaa, joka perustuu uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.

Sininen biotalous kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Tarkoituksena on lisätä vesivarojen kestävää käyttöä ja luoda sitä kautta uusia työpaikkoja sekä osaamista.

Kehittämissuunnitelman luonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Suunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2025 sininen biotalous on vahva kasvusektori. Tähän tarvittaisiin muun muassa lisää alan tutkimusta, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, monialaratkaisuja sekä kansainvälistymistä.

Suomella on hyvät edellytykset siniselle biotaloudelle korkean osaamisensa, runsaiden vesivarojen ja pitkän rannikkoalueen vuoksi.

METSÄLEHTI