Soita suojeluun runsaat 200 hehtaaria Etelä-Savossa ja Pohjanmaalla

Ely-keskus hankki soita Helmi-ohjelmaan, Luonnonperintösäätiö suojelee Kauhajoen valuma-alueen viimeisen luonnontilaisen suon.

Tornator ja Etelä-Savon ely-keskus ovat sopineet neljän arvokkaan suokokonaisuuden – yhteensä noin 160 hehtaarin – suojelusta. Kohteet kuuluvat soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja ne suojellaan Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa.

Suojeltavat alueet sijaitsevat Heinävedellä ja Pieksämäellä. Heinävedellä suojellaan Juurikkajoen, -järven ja -selän rantoihin rajautuva ojittamaton ja puustoltaan luonnontilainen 55 hehtaarin suoalue. Lisäksi Heinävedellä suojellaan Leväsensuon ja Haisevanpuron alue, joka on laajuudeltaan 15 hehtaaria, alueeseen kuuluu muun muassa luonnontilaisia rämeitä ja korpia.

Pieksämäellä sijaitseva Isosuon ja Lihavanlamminsuon alue – noin 85 hehtaaria – muodostuu kahdesta suosta, jotka ovat kapean kannaksen kautta yhteydessä toisiinsa. Isosuo on rimpipintainen aapasuo ja Lihavanlamminsuo on tyypillinen karu rahkakeidas. Lisäksi Pieksämäellä suojellaan kuuden hehtaarin suuruinen Suurisuo.

Näiden hankintojen myötä Helmi-ohjelmassa on suojeltu soita 3 000 hehtaaria.

Huhmarneva on tärkeä tulvavesien pidättäjä

Luonnonperintösäätiö puolestaan osti syyskuussa 70 hehtaarin kokoisen Huhmarneva-suoalueen Vapolta. Huhmarneva sijaitsee Kanta-Kauhavan kaakkoisosassa Nokuan kylässä. Aapakeidassuoksi luokiteltu Huhmarneva kytkeytyy lähialueen ojittamattomiin soihin hyvin. Suolla pesii tai oleskelee ympäri vuoden useita harvalukuisia ja uhanalaisia lintuja.

Huhmarneva
Suokasvillisuuskartoituksissa Huhmarnevan suoekosysteemi on luokiteltu aapakeidassuoksi. Alueella viihtyvät muun muassa kalasääski, pohjansirkku, riekko, kuukkeli ja kapustarinta. (Kuva: Pekka Rajala)

Kyseessä on Kauhavanjoen valuma-alueen viimeinen luonnontilainen suo, joten sen merkitys tulvavesien pidättäjänä on ensiarvoisen tärkeä, Luonnonperintösäätiöstä muistutetaan. Huhmarnevan suojelu vähentää merkittävästi myös lähiseudun vesistöalueiden kuormitusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat