Stora Enso laajentaa hinnoittelukokeilun koko Pohjois-Suomeen

Kokeillussa menetelmässä puulle sovitaan hinta tienvarressa. Metsänomistajalle puusta maksettava hinta tarkentuu kuitenkin vasta korjuun toteuduttua.

Stora Enso ryhtyi viime syksynä kokeilemaan uudenlaista puunhinnoittelua Kainuussa. Kokemukset kokeilusta ovat olleet rohkaisevia, ja kokeilu on päätetty laajentaa yhtiön koko Pohjois-Suomen hankinta-alueelle.

”Kokemukset uudesta puunhinnoittelumenetelmästä ovat olleet hyvät. Olemme saaneet menetelmästä positiivista palautetta niin metsänomistaja-asiakkailtamme, kuin myös omalta henkilöstöltämme”, Pohjois-Suomen hankinta-alueen johtaja Antti Partanen kertoo.

Kokeillussa menetelmässä puulle sovitaan hinta tienvarressa. Metsänomistajalle puusta maksettava hinta tarkentuu korjuun toteuduttua, kun sovitusta tienvarsihinnasta vähennetään korjuun kustannusvähennys sovitun menettelyn mukaisesti.

Uutta hinnoittelua on sovellettu harvennushakkuille, joissa korjuukustannukset vaihtelevat reippaasti puun järeyden ja metsäkuljetusmatkan mukaan. Näin on tarkoitus tehdä jatkossakin.

Yhtiö tarkastelee kokeilun jatkoa seuraavan kerran kesän jälkeen.

METSÄLEHTI