Suojeltu metsäala kasvanut

Suomen metsä- ja kitumaasta on suojeltu kaikkiaan 12 prosenttia eli 2,7 miljoonaa hehtaaria, Luonnonvarakeskus kertoo.

Suomen metsä- ja kitumaasta on suojeltu kaikkiaan 12 prosenttia eli 2,7 miljoonaa hehtaaria, Luonnonvarakeskus kertoo. Siitä lakisääteisten suojelumetsien osuus on 2,4 miljoonaa hehtaaria, talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteita on 0,3 miljoonaa hehtaaria.

Suojelumäärä on kasvanut edellisestä, vuonna 2008 julkaistusta suojelutilastosta. Eri vuosien vertailua kuitenkin vaikeuttaa luokitusten muuttuminen. Uudessa tilastossa on ns. tukialueet jätetty pois, jolloin suojeluhehtaarit näyttävät vähentyneen.

”Turvatun alueen määrä on tosiasiassa noussut. Vuoden 2008 jälkeen on tullut Metso-ohjelman kohteita 80 000 hehtaaria, Metsähallitus on lisännyt suojelualueita omilla toimillaan ja lisäksi on perustettu neljä uutta kansallispuistoa”, tutkija Terhi Koskela Lukesta kertoo.

Suojelluista metsistä valtaosa – 2,2 miljoonaa hehtaaria – on Pohjois-Suomessa, suhteellisesti eniten Lapin maakunnan alueelle, noin 27 prosenttia maapinta-alasta. Etelä-Suomessa suojeluala on 0,5 miljoonaa hehtaaria. Etelä-Suomessa suojeltujen metsien suhteellinen osuus on suurin Uudellamaalla, 8,3 prosenttia.

Suojelluista metsistä 87 prosenttia on valtion mailla.

”Yksityismaiden metsien suojelualueiden suhteellinen merkitys kasvaa kohti etelää”, Koskela toteaa.

METSÄLEHTI