Suomen suurin EU-rahoitteinen luonnonsuojeluhanke käynnistyi Puruvedellä

Freshabit-hankkeen tavoitteena on parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta.

Suomen suurin EU-rahoitteinen luonnonsuojeluhanke on käynnistynyt Savonlinnassa Puruvedellä.

Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE kartoittavat Puruveden luontoa rantavyöhykkeellä ja veden alla. Tietoja kerätään kasvillisuudesta, kalanpoikasista, pohjanlaadusta ja vedenalaisista kulttuuriperintökohteista, kuten hylyistä.

Seitsenvuotisessa Freshabit-hankkeessa on Puruveden lisäksi seitsemän muuta kohdealuetta. Hankkeessa pyritään parantamaan järvien, jokien ja pienvesien tilaa sekä niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta.

Kohdealueilla muun muassa rakennetaan kalateitä, kunnostetaan puroja ja vähennetään ravinteiden huuhtoutumista veteen. Samalla pyritään edistämään sisävesimatkailun ja muiden luontoon liittyvien elinkeinojen edellytyksiä.

Hankkeen budjetti on noin 20 miljoonaa euroa.

METSÄLEHTI