Teollisuusjärjestöt vastustavat tutkimuksen ja koulutuksen leikkauksia

Metsäteollisuus, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat huolissaan hallituksen kaavailemien leikkausten vaikutuksesta koulutuksen laatuun.

Metsäteollisuus, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus vetoavat hallitukseen, ettei se enää leikkaisi tutkimuksesta ja koulutuksesta. Edunvalvontajärjestöt ovat huolissaan siitä, että leikkaukset heikentävät koulutuksen laatua.

”Kun globaali kilpailu ja uudet teknologiat nostavat tarvittavan osaamisen tasoa, ei koulutuksen laadusta ja relevanssista voida tinkiä. Koulutukseen ja tutkimukseen on osoitettava riittävät resurssit, jotta osaajia on tarpeeksi saatavilla jatkossakin ja Suomi voi kilpailla globaaleilla markkinoilla”, järjestöt linjaavat.

Niiden mukaan on tärkeää, että vientiteollisuuden kannalta keskeiset koulutusalat, kuten matemaattis-luonnontieteelliset ja teknologiaan painottuvat, säilytetään ja että niitä kehitetään työelämälähtöisesti.

”Suomessa on panostettava kasvualoihin, jotka ottavat uusia digitaalisia malleja käyttöön ja hyödyntävät tehokkaasti digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia, bio- ja kiertotaloutta, puhtaita ratkaisuja ja terveysteknologiaa.”

METSÄLEHTI