Tiilikainen: Puu mukaan EU:n biotalousstrategiaan

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaine haluaa puupohjaisen biomassan kehittämisen mukaan EU:n uuteen biotalousstrategiaan.

Hallituksessa metsäasioista vastaava maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) haluaa puupohjaisen biomassan kehittämisen mukaan EU:n uuteen biotalousstrategiaan.

”Tämä on tärkeää Suomelle, kun tähän asti painopiste on EU:ssa ollut enemmän pellolta lähtevän biomassan hyödyntämisessä. Olemme tietoisesti osana politiikkaamme vahvistaneet Euroopan metsäinstituutin asemaa eurooppalaisen puupohjaisen biotalouden edistäjänä”, Tiilikainen sanoo Uusi puu –biotalousyhteisön haastattelussa.

Tiilikaisen mukaan biotalous ja kiertotalous eivät sulje toisiaan pois vaan ne tukevat toisiaan.

”Puu pärjää erinomaisesti myös materiaali- ja resurssitehokkuudessa, koska sillä on pitkä elinkaari”, muistuttaa Tiilikainen.

Biotalousstrategioita on valmistelussa monissa Euroopan maissa. Suomella on Tiilikaisen mukaan etumatkaa varsinkin puupohjaisten tuotteiden kehittämisessä ja metsään perustuvan biotalouden edistämisessä.

”Meidän strategiamme on kyllä havaittu ja samanlaisia toivotaan nopeasti myös esimerkiksi Ruotsissa. Puun vahvuus on sen uusiutuvuudessa ja siinä, että se tarjoaa tuotteiden kehitysmahdollisuuksia laajalla rintamalla alkaen tekstiilikuidusta päätyen kemian teollisuuden tuotteisiin. Näillä voidaan korvata fossiilisia ja muita uusiutumattomia materiaaleja ja tuotteita, Tiilikainen toteaa.

METSÄLEHTI