Turun yliopisto perusti rahaston metsäostoihin

Tavoitteena on olemassa olevien suojelu- ja retkeilyalueiden laajentaminen Etelä-Suomessa.

Turun yliopisto on perustanut rahaston metsäalueiden hankintaan. Luonto 2100 -rahaston tavoitteena on erityisesti olemassa olevien suojelu- ja retkeilyalueiden laajentaminen ja monipuolistaminen Etelä-Suomessa.

”Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä osa Turun yliopiston strategiaa. Vanhaa metsää tulee lisää vain ajan kanssa, mutta nyt voidaan jo tehdä valintoja siitä, minne vanhoja metsiä annetaan kasvaa. Toimintamme tähtää vuoteen 2100 ja siitä eteenpäin, eli säilytämme luontoalueita tulevien sukupolvien nähtäväksi”, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Toiminnalla tulee kuitenkin olemaan näkyviä luontovaikutuksia jo aikaisemmin. Vaikka lopullinen tavoite on suojeltu vanha metsä, voidaan siellä tehdä monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä jo metsän kasvun alkuvaiheessa.

Tällaisia ovat esimerkiksi sekapuuston ja eri-ikäisyyden suosiminen. Myös pysyvää hiilen sidontaa voidaan edistää tutkimuksen suosittelemilla keinoilla.

”Etelä-Suomen metsien uhanalaisen lajiston säilyttäminen ja elvyttäminen vaativat nykyistä laajempia ja kytkeytyneempiä suojelualueita, jotka toimivat myös hiilivarastoina ja -nieluina ilmastonmuutoksen hillinnässä”, toteaa vararehtori Mika Hannula, joka toimii Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Luonto 2100 -rahaston metsien hankinta perustuu vapaaehtoiseen ja markkinahintaiseen metsäkauppaan. Rahasto toimii erilliskatteisena rahastona Turun yliopistosäätiön alaisuudessa. Hankintapäätökset tekee yliopistosäätiön hallitus rahaston hoitokunnan valmistelun ja esitysten pohjalta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat