Tutkimus: Pohjoisen puut myös kasvihuonekaasujen lähteitä

Puut dityppioksidipäästöjen lähteenä on uusi havainto.

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen puut – mänty, kuusi ja koivu – ovat kasvihuonekaasu dityppioksidin lähteitä, Helsingin yliopiston tuore tutkimus kertoo. Näin ollen metsillä on merkitystä hiilensidonnan lisäksi myös muiden kasvihuonekaasujen lähteenä.

Tutkimuksessa huomattiin, että puiden runkojen dityppioksidipäästöillä on selvä vuodenaikaisvaihtelu, joka seuraa puiden fysiologista aktiivisuutta. Kasvukauden aikana puut päästävät dityppioksidia rungoilta mutta talven lepokaudella kuluttavat sitä. Vaikka talviaikainen kulutus vähentää koko vuoden päästöä, niin vuositasolla puut pysyvät silti dityppioksidin lähteinä.

Tutkijoiden mukaan puut dityppioksidipäästöjen lähteenä on uusi havainto metsäympäristöissä.

”Yleisesti puilla ei ole oletettu olevan roolia metsien dityppioksiditaseessa eikä puita siksi ole mitattu. Osin puiden jättäminen pois mittauksista on johtunut haasteista rakentaa sopivia mittauskammioita”, kertoo tutkijatohtori Elisa Vainio Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimuksessa yhdistettiin ensimmäistä kertaa kattavat ympäristömuuttujien mittaukset ilmakehästä, maaperästä ja puustosta dityppioksidipäästöihin. Tutkimus – Seasonal dynamics of stem N2O exchange follow the physiological activity of boreal trees – on julkaistu juuri Nature Communivations -lehdessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto