Työryhmä pohtimaan nettonielujen vahvistamista, uusia ohjauskeinoja selvitetään

Poikkihallinnollista työryhmää johtaa Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa mahdollisesti täydentäviä toimia. Poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä on arvioida ja valmistella toimia maankäyttösektorin hiilinielujen vahvistamiseksi ja maaperäpäästöjen vähentämiseksi. Työryhmä selvittää myös uusien taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa ja niiden vaatimia sääntelymuutoksia.

Selvitystyön alustavat tulokset ovat käytettävissä kevään 2023 hallitusneuvotteluissa. Työryhmän toimikausi päättyy kesäkuun 20. päivä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä. Lisäksi mukana on asiantuntijoita maa- ja metsätalous-, ympäristö-, työ- ja elinkeino- sekä valtiovarainministeriöstä.

Valtioneuvosto hyväksyi selonteon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta heinäkuussa 2022. Täydentävää tarkastelua kuitenkin tarvitaan maankäyttösektoria koskevan EU-velvoitteen ja Suomen kansallisen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi

Lisää aiheesta: Valtioneuvosto hyväksyi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat