Uhanalaiset pohjansirkut pesivät runsaasti

Suomessa pesii tänä kesänä erittäin runsaasti muun muassa käpy- ja harmaapäätikkoja, kottaraisia ja maailmanlaajuisesti uhanalaisia pohjansirkkuja.

Pohjansirkku on toipumassa vuosikymmeniä kestäneestä taantumasta, kertovat BirdLife Suomi ry ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Suomen kanta on jopa kolminkertaistunut kahdessa vuodessa. Runsastumista ei ole kuitenkaan tapahtunut Suomen eteläpuoliskossa, mistä laji on 1990-luvun jälkeen lähes kadonnut.

Viime vuosikymmeninä runsastuneita sepelkyyhkyjä, mustarastaita ja pikkuvarpusia on laskennoissa havaittu tänäkin kesänä paljon. Kurjen runsastuminen jatkuu Etelä-Suomessa.

Myös harmaapäätikan pesimäkanta on moninkertaistunut tämän vuosituhannen aikana, ja nyt se saavutti jälleen uuden huippulukeman.

Poikkeuksellisen vähän kesän 2022 laskennoissa havaittiin Suomen runsaimpiin lintulajeihin kuuluvia punarintoja ja pajulintuja. Viime kesään verrattuna pajulintujen määrä väheni jopa yli kolmanneksella. Afrikassa talvehtivan pajulinnun niukkuus voi johtua epäsuotuisista säistä lajin päämuuttoaikaan toukokuun lopulla tai tappioista talvehtimisalueella.

Monen lintulajin huolestuttava taantuminen jatkuu myös kesällä 2022. Erittäin uhanalaisia hömötiaisia havaittiin vain puolet kymmenen vuoden takaisesta määrästä. Vähemmän tunnettu ilmiö on harakan väheneminen: senkin pesimäkanta on huvennut vuosikymmenessä lähes puoleen. Jyrkässä laskussa ovat myös esimerkiksi pensastaskun, lehtokertun ja punavarpusen pesimäkannat.

Edellisten kesien hyvästä poikastuotosta huolimatta kanalintukannat olivat tämän vuoden laskennassa Etelä-Suomessa korkeintaan keskimääräisellä tasolla. Sen sijaan Pohjois-Suomessa metsoja havaittiin runsaasti. Pohjois-Suomen myyräkantojen ja myyriä syövien petolintujen, kuten suo- ja hiiripöllön ja piekanan, määrien odotettiin nousevan jo täksi kesäksi, mutta petolintuja nähtiin laskennoissa vielä vähän. Hyvää myyrä- ja petolintukesää ennustetaan kuitenkin ensi vuodeksi.

Suomen pesimälinnuston seuranta perustuu ympäri maata sijaitseviin kuuden kilometrin mittaisiin laskentareitteihin. Reittejä on lähes 600, ja niistä lasketaan vuosittain noin puolet. Valtaosan laskennoista tekevät vapaaehtoiset lintuharrastajat.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat