Uudet kemeralomakkeet nyt saatavilla

Uusia lomakkeita tulee käyttää toukokuun alusta alkaen, Metsäkeskuksesta muistutetaan.

Uusia kemeralomakkeita on saatavilla Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta. Uusia lomakkeita tulee käyttää toukokuun alusta lähtien. Lomakkeita muutettiin metsätuholain ja kemeralain muutosten takia.

Metsätuholain muututtua juurikäävän torjunta on toukokuun alusta lähtien metsänhakkaajan velvollisuus. Velvoite koskee kivennäis- ja turvemaalla toukokuun alun ja marraskuun lopun välillä havupuuvaltaisten metsien kasvatus- ja uudistushakkuita. Ammattimaisella toimijalla on lisäksi velvollisuus torjunnan omavalvontaan.

Kemeran muutokset koskevat töiden toteutusaikaa, enimmäisajat on määritelty nyt laissa.

Ennen 1.6.2015 voimassa olleen kemeralain hankkeille voidaan myöntää jatkoaikaa enintään vuoden 2018 loppuun asti. Uuden lain mukaisille hankkeille myönnettävät toteutusajat vaihtelevat, aikaa on työlajista riippuen tyypillisesti 2-4 vuotta. Viimeinen mahdollinen ajankohta kemeratuen maksamiselle on vuoden 2023 lopussa.

METSÄLEHTI

Linkki: Metsäkeskuksen lomakkeet